فرهنگسراها

امکانات سخت‌افزاری فرهنگسراها و کتابخانه‌های منطقه نوسازی و تکمیل می‌شود
به دستور شهردار منطقه 3 تبریز؛

امکانات سخت‌افزاری فرهنگسراها و کتابخانه‌های منطقه نوسازی و تکمیل می‌شود

شهردار منطقه 3 تبریز در بازدید خود از فرهنگسراها و کتابخانه‌های تحت مدیریت منطقه، برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان، دستور تجهیز، نوسازی و تکمیل امکانات سخت‌افزاری این مراکز را صادر کرد.