فرودگاه دمشق

افزایش پروازهای ایران_سوریه از ۱۵ خرداد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛

افزایش پروازهای ایران_سوریه از ۱۵ خرداد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: درحال حاضر بخش آموزش‌ها و تعمیر و نگهداری آموزش نفرات مراقبت پرواز در حال انجام است و پروازهای ایران-سوریه برقرار است که از ۱۵ خردادماه افزایش می‌یابد.