فرودگاه سهند

ترمینال و باند فرودگاه سهند بهسازی شد

ترمینال و باند فرودگاه سهند بهسازی شد

رییس فرودگاه سهند مراغه گفت: در سال جاری با صرف ۱۲ میلیارد ریال ترمینال و باند این فرودگاه بهسازی و ایمن سازی شد.

نوسازی سامانه برج مراقبت فرودگاه سهند

نوسازی سامانه برج مراقبت فرودگاه سهند

سامانه ناوبری برج مراقبت فرودگاه سهند نوساز و به فناوری های جدید مجهز شد .