فروش نفت

زنگنه: از هر پیشنهادی برای فروش نفت استقبال می‌کنیم

زنگنه: از هر پیشنهادی برای فروش نفت استقبال می‌کنیم

وزیر نفت با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن علیه کشور تاکید کرد: وزارت نفت از هر پیشنهادی برای فروش نفت و عرضه آن در بورس استقبال خواهد کرد.