فرید حسامی

انتصاب سرپرست جدید پگاه آذربایجان شرقی
با ابلاغ مدیرعامل صنایع شیر ایران صورت گرفت:

انتصاب سرپرست جدید پگاه آذربایجان شرقی

فرید حسامی، به‌عنوان سرپرست جدید شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی، منصوب شد.