فرید پناهی قدیم

شهردار بناب معرفی شد

شهردار بناب معرفی شد

«فرید پناهی قدیم» در آیینی با حضور جمعی از مقام‌های شهرستانی به عنوان شهردار جدید بناب معرفی شد.