فشار خون خطر حمله قلبی مرگ و میر

اختلاف فشارخون بین دو بازو با ریسک مرگ زودهنگام مرتبط است

اختلاف فشارخون بین دو بازو با ریسک مرگ زودهنگام مرتبط است

شواهد قوی حاکی از آن است که اختلاف در فشارخون بین دو بازو با ریسک بالاتر حمله قلبی، سکته و مرگ مرتبط است.