فشار خون ویروس کرونا کووید 19

داروهای ضدفشارخون ریسک مرگ بیماران کرونایی را کاهش می دهد

داروهای ضدفشارخون ریسک مرگ بیماران کرونایی را کاهش می دهد

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد داروهای ضدفشارخون می تواند ریسک مرگ را در بیماران پرریسک کووید ۱۹ کاهش دهد.