فصل گرما

کاهش تراز دریاچه ارومیه در فصل گرما طبیعی است
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

کاهش تراز دریاچه ارومیه در فصل گرما طبیعی است

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز فصل گرما و تبخیر بالای آب در حوضه آبریز این دریاچه، گفت: کاهش تراز دریاچه ارومیه در فصل گرما طبیعی است و این کاهش تراز با آغاز فصل بارش، جبران می‌شود.