فضاپیما

چین در حال آماده شدن برای یک پرتاب مهم است

چین در حال آماده شدن برای یک پرتاب مهم است

فضاپیمای باری "تیانژو ۵" (Tianzhou ۵) چین در شرف پرتاب به مقصد ایستگاه فضایی تیانگونگ این کشور است.