فضای بهداشتی درمانی

افزایش ۳۰۰ هزار مترمربعی فضای بهداشتی درمانی آذربایجان‌شرقی

افزایش ۳۰۰ هزار مترمربعی فضای بهداشتی درمانی آذربایجان‌شرقی

حوزه بهداشت و درمان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۲ تاکنون دستاوردهای چشمگیری را در عرصه‌های مختلف درمانی، بهداشتی و بخش دانش بنیان داشته به گونه‌ای که در این سال‌ها ۳۰۰ هزار مترمربع بر وسعت فضاهای فیزیکی آن افزوده شده است.