فعالان تجارت

مسائل فرهنگی، عمده مشکل صادرات آذربایجان شرقی!/ آذربایجان شرقی، توانمند در مدیریت فرش جهان!
در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان عنوان شد؛

مسائل فرهنگی، عمده مشکل صادرات آذربایجان شرقی!/ آذربایجان شرقی، توانمند در مدیریت فرش جهان!

مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی با حضور مسئولان استانی و جمعی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در تبریز برگزار شد.