فعالیت فرهنگی

توزیع ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های منطقه آزاد ارس
مدیر فرهنگی منطقه آزاد ارس خبر داد؛

توزیع ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های منطقه آزاد ارس

مدیر فرهنگی منطقه آزاد ارس گفت: ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مهم فعالیت این منطقه است و بر این اساس ۱۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی و مدارس منطقه توزیع شده است.

برای حفاظت زبان مادری خود به نهضت ترجمه نیازمندیم/ فعالیت مستقل، مانع از افتادن در دام هرگونه کلیشه و زد و بندهای فرهنگی می‌شود!
مدیرمسئول جوان مجله «بان» در گفتگو با تبریزمن:

برای حفاظت زبان مادری خود به نهضت ترجمه نیازمندیم/ فعالیت مستقل، مانع از افتادن در دام هرگونه کلیشه و زد و بندهای فرهنگی می‌شود!

بان محصول یک طیف نویسنده و هیئت تحریریه‌ کاملا مستقل و شخصی است، بدون هیچ بودجه و وابستگی به نهادهای دولتی. یعنی صددرصد مبتنی بر فروش تک به تک مجله‌ و گاها آگهی‌هایی که دریافت می‌کند، بنابراین همین امر باعث می شود نگاه ما راحت‌تر به تمام جریان‌ها انتقادی بوده و بر این استقلال هم تاکید داشته باشیم.