فلسیطین

آل‌هاشم: توسعه‌طلبی صهیونیستی رو به زوال است

آل‌هاشم: توسعه‌طلبی صهیونیستی رو به زوال است

امام جمعه تبریز گفت: عملیات طوفان الاقصی نشان داد توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی رو به زوال است.