فواد حسین

گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها
درتماس تلفنی وزیران خارجه صورت گرفت؛

گفتگوی ایران و عراق درباره گامهای مرتبط با توافق لغو تحریم‌ها

در تماس تلفنی وزیر خارجه عراق و امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.