فوریت های پزشکی

شهادت اولین مدافع سلامت اورژانس آذربایجان شرقی
خبر/

شهادت اولین مدافع سلامت اورژانس آذربایجان شرقی

اولین مدافع سلامت اورژانس آذربایجان شرقی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا شهید شد.