فیزیوتراپی طب سوزنی بیماری های اسکلتی

جایگاه طب سوزنی در فیزیوتراپی/ضرورت دخالت افراد متخصص

جایگاه طب سوزنی در فیزیوتراپی/ضرورت دخالت افراد متخصص

مسئول وبینار طب سوزنی در فیزیوتراپی، گفت: ما می توانیم از طب سوزنی در بیماری های مرتبط با سیستم اسکلتی عضلانی که در فیزیوتراپی بیشتر کاربرد دارند، استفاده کنیم.