فیلم کوتاه تبریزی

افتخارآفرینی فیلم تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

افتخارآفرینی فیلم تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

فیلم کوتاه تبریزی «گرگ» در جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستا و عشایر خراسان شمالی خوش درخشید.