قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌ شرقی

استفاده از ظرفیت صداوسیما برای انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارس

استفاده از ظرفیت صداوسیما برای انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارس

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌ شرقی بر تعامل بیشتر و انعکاس ظرفیت‌ ها و اقدامات و فعالیت‌ های منطقه آزاد ارس تاکید شد.