قاجار

دستور پخت قورمه سبزی در زمان قاجار

دستور پخت قورمه سبزی در زمان قاجار

یکی از غذا‌های محبوب ایرانی‌ها قورمه سبزی است؛ خورش محبوبی که در بیشتر نقاط ایران تهیه می‌شود و به همین دلیل غذای ملی محسوب می‌شود.