قاسم جان بابایی ویروس کرونا کووید 19

ابلاغ روش درمانی «هموپرفیوژن» برای بیماران کرونایی

ابلاغ روش درمانی «هموپرفیوژن» برای بیماران کرونایی

معاون درمان وزارت بهداشت، نحوه استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید ۱۹ را به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.