قاسم سلیمانی

مکتب سلیمانی استمرار مکتب بسیج است
معاون حقوقی رئیس جمهور:

مکتب سلیمانی استمرار مکتب بسیج است

معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.