قانون برنامه پنج‌ساله ششم

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصلاح شد
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را اصلاح کردند.

دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک در دیوان محاسبات بررسی شد

دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک در دیوان محاسبات بررسی شد

جلسه شورای معاونین دیوان محاسبات برگزار شد و بر ورود دوباره به عدم اجرای قانون هوای پاک و بررسی دلایل آن تاکید شد.