قاچاق خودرو

بنزهای قاچاق ۹۵ میلیاردی در تبریز

بنزهای قاچاق ۹۵ میلیاردی در تبریز

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: با هوشیاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان تعداد دو دستگاه خودرو بنز قاچاق به ارزش95میلیارد ریال در تبریز کشف شد.