قاچاق دارو مهرداد جمال ارونقی گمرک ایران عراق

جزئیات تازه از ترانزیت دارو به عراق/ داروها تولید «پایونیر» هستند

جزئیات تازه از ترانزیت دارو به عراق/ داروها تولید «پایونیر» هستند

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: اسناد و اطلاعات واصله از کامیون های توقیف شده بیانگر این است که داروهای ساخت کشور عراق در این محموله وجود دارد.