قبوض برق

۴۲ درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند
محرابیان:

۴۲ درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند

وزیر نیرو گفت: ۴۲ درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند و باید تلاش شود سال آینده این عدد به ۷۲ درصد ارتقا یابد.