قربانیان کرونا ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابراهیم قادری

افزایش فوتی های سایر بیماری ها در دوران کرونا

افزایش فوتی های سایر بیماری ها در دوران کرونا

سنندج- معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بسیاری از بیماران به دلیل ترس از کرونا از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می کنند و این امر تعداد فوتی بیماری های غیرکرونایی را افزایش داده است.