قرمز های آذربایجان

همه ساز جدایی سر دادند
موج جدایی تراکتور را فرا میگیرد

همه ساز جدایی سر دادند

لیگ بیست و یکم مطابق آنچه تصور میشد بسیار تلخ برای قرمز های آذربایجان پیش رفت، چرا که این تیم ابتدای فصل علی رغم جدایی تعداد زیادی از بازیکنان تاثیر گذار خود در نقل و انتقالات پیش فصل، در جذب بازیکنان جایگزین عملکرد خوبی نداشت.