قرن

یک قرن همراهی با رادیو
سیری در تاریخ رادیو در موزه صدای تبریز؛

یک قرن همراهی با رادیو

تاریخ ظهور رادیو در جهان به یک قرن می‌رسد. یک قرنی که پس از فراز و نشیب‌های ناشی از تلاش‌های مخترعان، در نهایت منجر به اختراع جعبه‌ای شد که بدون سیم و در حجم کوچکی، آهنگ و موسیقی را در کنار نمایش‌های کمدی و درام و اخبار و اطلاع رسانی‌هایی از کشور و جهان در اختیار شنونده قرار می‌دهد.