قزل آلا

«میانه»، در میانه بزرگ‌ترین تحول تجاری سیب، برنج و خاویار

«میانه»، در میانه بزرگ‌ترین تحول تجاری سیب، برنج و خاویار

میانه شهری بزرگ از استان آذربایجان‌شرقی است و تقریبا دو سوم آب‌های استان از این شهرستان عبور می‌کند و این موضوع منجر شده است تا با تحول عجیب و عظیمی از نظر اقتصادی در این شهر را شاهد باشیم.