قشرکم درآمد

داستان غم‌انگیز به حاشیه رانده شدن قشر کم‌درآمد در بحران کرونا
یادداشت

داستان غم‌انگیز به حاشیه رانده شدن قشر کم‌درآمد در بحران کرونا

چه بهتر می‌شد اکیپ‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت در راستای آموزش، مشاوره و غربالگری، محله به محله سراغ این مردم فراموش شده می‌رفت تا به کند شدن چرخه تکثیر ویروس کمک کند و نیز تسکینی باشد بر دل رنج کشیده آن‌ها.