قطار راه آهن تبریز – میانه

حرکت نخستین قطار از ایستگاه راه‌آهن خاوران تبریز به مقصد مشهد مقدس

حرکت نخستین قطار از ایستگاه راه‌آهن خاوران تبریز به مقصد مشهد مقدس

مشهد مقدس، مقصد نخستین قطار خروجی از ایستگاه راه آهن تازه افتتاح شده خاوران تبریز است.