قطعی گاز

اطلاعیه قطع گاز در تبریز

اطلاعیه قطع گاز در تبریز

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی گاز اطلاعیه ای صادر کرد.