قمار

حمایت گوگل از اپلیکیشن های قمار در ۱۵ کشور!
رواج اپلیکیشنهای مخرب؛

حمایت گوگل از اپلیکیشن های قمار در ۱۵ کشور!

گوگل به زودی انتشار و نصب اپلیکیشن های قمار و شرط بندی را از طریق پلی استور خود در آمریکا مجاز خواهد کرد.