قنبروند

انتصاب‌های جدید در شهرداری تبریز

انتصاب‌های جدید در شهرداری تبریز

قنبروند به عنوان مشاور و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری