قهرمان

بی”نقاب” مثل تختی!
۱۷ دی، روزی که

بی”نقاب” مثل تختی!

" وقتی بساط شام را پهن کردند به یکباره تختی به من اشاره کرد و گفت حواست به آن جوانی باشد که کنار دخل ایستاده ببین به او غذا می‌دهند یا نه! من آن جوان را زیر نظر گرفتم و دیدم کسی به او غذا نداد. آمدم و به تختی گفتم. او هم گفت..."

تجلیل احد عظیم‌زاده از قهرمان وزنه‌برداری جهان

تجلیل احد عظیم‌زاده از قهرمان وزنه‌برداری جهان

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز از امیر حقوقی قهرمان وزنه‌برداری جهان طی مراسمی تجلیل کرد.