قوانین

برخی از ورود گردشگران خارجی به ایران می‌ترسیدند
معاون دادستان کل کشور:

برخی از ورود گردشگران خارجی به ایران می‌ترسیدند

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به نگاه‌های اشتباهی که به گردشگران خارجی وجود داشته است، گفت:‌ برخی‌ از ورود گردشگر خارجی ترس داشتند، درحالی‌که گردشگرانی که به ایران می‌آیند دنبال مسائل غیراخلاقی نیستند.

شاهکار قوانین و مقررات شهرسازی در تبریز + ویدیو خبری
بررسی موضوعات روز شهری

شاهکار قوانین و مقررات شهرسازی در تبریز + ویدیو خبری

گزارش تصویری مردمی تبریزمن : نگاه طنز به مطلب "شاهکار قوانین و مقررات شهرسازی در تبریز"