قوای سه گانه

نقش قوای سه‌گانه در گرانی و افزایش قیمت خودرو!
یادداشت

نقش قوای سه‌گانه در گرانی و افزایش قیمت خودرو!

در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، گویا عده‌ای مانع تحقق این سیاست شده.اند. آنچه مردم در یک و نیم ماه از سال جدید تجربه کرده‌اند جهش قیمت تمامی کالاهای اساسی بوده تا جهش تولید که در این بین باید قوای سه‌گانه پاسخگو باشند