قوچان نژاد

احتمال حضور قوچان نژاد در تراکتور
نصیرزاده مدعی شد؛

احتمال حضور قوچان نژاد در تراکتور

عضو هیات مدیره باشگاه تراکتور اعلام کرد که یک مربی بدنساز خارجی بزودی به کادرفنی این تیم اضافه خواهد شد.