قیزقلعه سی

حضور وزیر کشور در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان

وزیر کشور از سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی در نوار مرزی ایران و آذربایجان بازدید کرد.