قیمت برنج

ترفند واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز

ترفند واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز

رئیس پایانه صادرات برنج ایران می‌گوید: برخی واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز واردات به بازار داخلی شوک می‌دهند.

کمبودی در تامین نیاز برنج کشور نداریم

کمبودی در تامین نیاز برنج کشور نداریم

رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به افزایش تولید داخل و لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، کمبودی در تامین برنج مورد نیاز کشور نداریم.