قیمت یورو

قیمت دلار در سامانه نیما و سنا ثابت ماند

قیمت دلار در سامانه نیما و سنا ثابت ماند

قیمت خرید و فروش دلار امروز پنجشنبه در سامانه‌های نیما و سنا بدون تغییر نسبت به دیروز باقی ماند.

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت دلار و یورو در بازار مبادله نسبت به هفته های قبل با تفاوت چندانی همراه نشده است.

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
امروز رقم خورد؛

آخرین قیمت دلار و یورو ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز با افزایش قیمت همراه شده و قیمت دلار اسکناس به ۴۳۸۱۵ تومان رسید.