لاریجانی

شورای نگهبان اگر یک کلمه می‌گفت «تأیید شدن لاریجانی به صلاح ما نیست» خیلی آبرومندانه‌تر بود!
نماینده مردم بستان آباد مطرح کرد:

شورای نگهبان اگر یک کلمه می‌گفت «تأیید شدن لاریجانی به صلاح ما نیست» خیلی آبرومندانه‌تر بود!

معاون اجرایی لاریجانی در مجلس دهم، گفت: به نظرم اگر به جای ارائه این اطلاعات نادرست یک کلمه می‌گفتند که «تأئید شدن آقای لاریجانی به مصلحت ما نیست» خیلی آبرومندانه تر از این بود.