لباس ورزشی

مدال قهرمانی تیم مس سونگون به موزه فوتبال آذربایجان اهداء شد

مدال قهرمانی تیم مس سونگون به موزه فوتبال آذربایجان اهداء شد

مدال قهرمانی و لباس ورزشی تیم فوتسال مس سونگون ورزقان، به موزه فوتبال آذربایجان اهداء شد.