لبنیات تغذیه جلال الدین میرزای رزاز

میزان پالم در کره نباتی بالاست/علت کاهش مصرف لبنیات

میزان پالم در کره نباتی بالاست/علت کاهش مصرف لبنیات

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گفت: بر اساس مطالعاتی که انجام شده، درصد روغن پالم در کره های نباتی موجود در بازار بالا است.