لوازم التحریر

تخلف ۲۵ میلیارد ریالی واحد صنفی لوازم التحریر در تبریز
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خبر داد؛

تخلف ۲۵ میلیارد ریالی واحد صنفی لوازم التحریر در تبریز

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه واحد صنفی لوازم التحریر به دلیل عدم ثبت اطلاعات گردش کالا در سامانه جامع تجارت به ۲۵ میلیارد ریال تشکیل شد.