لوله گذاری

فاز سوم لوله‌گذاری انتقال آب‌های سطحی خیابان امام شروع شد
شهردار منطقه 3 تبریز:

فاز سوم لوله‌گذاری انتقال آب‌های سطحی خیابان امام شروع شد

سومین فاز عملیات لوله‌گذاری جهت انتقال آب‌های سطحی خیابان امام خمینی(ره) در تقاطع خیابان رضانژاد به کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی خیابان رضانژاد شمالی شروع شد.