لیر ترکیه

آرامش لیر با ابزار نرخ بهره

آرامش لیر با ابزار نرخ بهره

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه در آخرین جلسه خود نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر نسبت به ماه قبل، ۱۷درصد اعلام کرد. از زمانی که ناجی اقبال سکان هدایت بانک مرکزی ترکیه را به دست گرفته، با از سرگیری سیاست‌های متعارف پولی، آرامش نسبی در ارزش لیر حاکم شده است؛ اما بیم آن می‌رود که سلایق اقتصادی اردوغان این آرامش را برهم بزند.