لیون فرانسه

تبریز میزبان مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی لیون فرانسه ۲۰۲۴
مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد:

تبریز میزبان مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی لیون فرانسه ۲۰۲۴

مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت: بیستمین دور مسابقات ملی که به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی هشت لغایت ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.