لیگ قهرمانا آسیا

تراکتور چگونه آسیایی می‌شود؟
گزارش/

تراکتور چگونه آسیایی می‌شود؟

با قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر، یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مشخص شد.